Skip to content

ERINYA

”Det är roligt att följa Skuggteatern just nu. Teatergruppen som huserar på Ålidhem är sedan ett par år inne i ett kreativt stim med roliga idéer och bra självförtroende.”
”(…)pjäsens underliggande uppmaning om att ta information på nätet med en nypa salt, blir aldrig pekpinnar utan historien kan lika gärna läsas som ett spännande mysterium där ledtråd läggs till ledtråd. En annan av föreställningens styrkor är valet att låta spelplatsen vara barnenpublikens egna vardag med skoltoaletter, korridorer och klassrum som scenrum”
Erinya spelas på skolan, klassvis. Föreställningen har kort riggtid och kan spelas två gånger per dag. Erinya är framtagen i nära samarbete med målgruppen och har ett efterarbete. Tematiskt berör föreställningen mål för grundskolan i samhällskunskap, bild och svenska (informationsspridning och hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, bildanalys, källkritik)
Erinya är ett modernt nyskrivet grekiskt drama för mellanstadiet. Föreställningen undersöker gruppdynamik, propaganda, subjektivitet och hur man bygger förtrolighet och sprider lögner. I föreställningen återskapas ett händelseförlopp där rykten, bråk och brandlarm delar plats med humor, hämnd och sociala medier.
Under föreställningen kommer publiken att ledas runt på skolan och besöka de platser “där det hände”. Varje föreställning blir platsspecifik för just den skola de är på för tillfället. Publiken kommer även att delas upp i olika grupper och ta del av olika versioner av historien, allt för att framhäva en viss sidas sanning. Vardera sida har medel för att få sin version att framstå som sann. Tex sms-konversationer, foton, sönderrivna brev. En del av föreställningen kommer även att utspela sig på nätet. Via sociala medier och chattgrupper kommer olika perspektiv och “bevis” kunna hittas.
I Erinya utnyttjas olika rums intimitet för att skapa förtrolighet. Inne på skoltoaletten ryms bara tre personer, men ett väldigt nära samtal. I klassrummet är gruppen större, men det den saknar i intimitet väger det upp i antal. I korridoren ser alla och allt blir offentligt. På nätet kan man både vara offentlig och anonym. Med olika subjektiva sidor av berättelsen i ryggen samlas publiken i slutet med skådespelarna och försöker gemensamt reda ut: Vad är sant? När är hämnd befogad? Om någonsin.


MÅLGRUPP: Årskurs 4-6
REGI: Emil Nilsson-Mäki
MEDVERKANDE: Karin Malmberg, Magnus Nilsson-Mäki
SCENOGRAFI & KOSTYM: Frida Allberg
PRODUCENT: Emma Burström & Frida Allberg
FÖRESTÄLLNINGSBILDER: Alexandra Ellis