Skip to content

INGEN VET ATT VI KÄNNER VARANN

 
Inget vet att vi känner varann är en föreställning som spelas i gympasal under en idrottslektion. Elever och lärare ska vara ombytta och under föreställningen utför dom ett enklare gympapass. Föreställningen utspelar sig delvis i hörlurar som publiken får ha på sig.
Tove och Leon känner inte varandra då de hamnar på samma bänk under idrottslektionen. Av olika anledningar deltar ingen av dem på lektionen. De sitter på sidan och tittar på. Där på bänken utvecklar de en unik vänskap som utgår ifrån fantasier och what if scenarion. De fortsätter hela terminen och bygger världar om knarkaffärer, förbjuden kärlek mellan gympalärare och mörka nätter med varulvsvampyrer. Dom lär känna varandra på ett sätt som inte ens deras egen familj gör. Men ingen vet att de känner varann.

Pjäsens bakgrund
Med utgångspunkt för läroplanen i Idrott och hälsa, forskningsrapporten Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” och Myndigheten för kulturanalys rapport Barn och ungas kulturaktiviteter från 2017 utvecklades idén till Ingen vet att vi känner varann. Det är enligt statistiken lika stor andel flickor som pojkar tränar på fritiden. Träning är alltså ett av få kulturella uttryck som är lika vanligt bland båda könen, men idrottsundervisningen har traditionellt upprätthållit en manlig hegemoni. Den konstnärliga ambitionen med Ingen vet att vi känner varann är att erbjuda en annorlunda teaterupplevelse som tillvaratar det likvärdiga kulturella intresset för idrott samtidigt som den bidrar till att bredda idén om vad fysisk aktivitet kan vara vid sidan om traditionella idrotter.  Under föreställningen får eleven delta i rörelser och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

OBS! Elever och lärare ska vara ombytta till föreställningsstart


BILJETTER:
tis 29 okt 2019 kl 14.00

tis 29 okt 2019 kl 19.00