Skip to content

BESÖKA OSS & TILLGÄNGLIGHET

HITTA HIT
Skuggteaterns kontor ligger på Ålidhem, på våning 1 i Kulturhuset KLOSSEN. Adressen är Ekonomstråket 6. Närmsta hållplats är Ålidhems Centrum dit buss 5 och 8 går.

TILLGÄNGLIGHET:
Dom flesta offentliga arrangemang av våra föreställningar spelar vi i någon av de två blackboxerna på Kulturhuset KLOSSEN. Där våra biljetter säljs anger vi tillgänglighet för just den lokalen. Nedan följer tillgängligheten på Kulturhuset KLOSSEN. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 0790-77-77-70 eller maila info@skuggteatern.com ,

RULLSTOL/PERMOBIL
Vi har plats för rullstol och permobil på särskilda platser oavsett i vilken blackbox vi spelar i på Kulturhuset KLOSSEN. Den ena blackboxen i Kulturhuset KLOSSEN (som är vår vanligaste scen) ligger på markplan, där är tillgängligheten god. Den andra av blackboxlokalerna på Kulturhuset KLOSSEN ligger på plan 1 och den har har begränsad tillgänglighet. Hissen till våningsplan 1 är vid en sidoingång, dörröppningen är 89 cm. Tyvärr är scenutrymmerna små så det finns ett bara begränsat antal platser till varje föreställning. Enklast är att boka biljetten direkt med oss genom att ringa 0790-77-77-70 eller maila info@skuggteatern.com , då ser vi till att en publikvärd kan möta dig i dörren och visa till hiss om det behövs och/eller visa till plats i blackboxen.
Om du sitter i rullstol men inte vill sitta i rullstolen under föreställningen så hjälper vi till att parkera rullstolen under föreställningen och ge tillbaka den efter föreställningens slut. Toalett med utrymme för rullstol finns på båda våningsplanen.

HÖRSEL & SYN
Vi har tyvärr varken hörhjälpmedel, textning eller syntolkar på våra föreställningar.
Vår blackbox är liten, om du är känslig för höga ljud och blinkande ljus så kan ljudnivån och ljussättningen i våra föreställningar upplevas obehaglig. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa ljud- eller ljus nivån så den inte upplevs obehaglig.

LUKT
Kulturhuset KLOSSEN är ett hus där det rör sig många människor, därmed är det en miljö där det kan förekomma starka dofter och parfym. Vi kan heller inte säkra miljön för luftburna allergier då huset brukas av väldigt många verksamheter.
I vissa av våra föreställningar använder vi rökmaskin eller teatercigaretter. Röken är inte skadlig med kan upplevas som obehaglig och för vissa framkalla hosta. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa obehaget om du vet att du är känslig. Det går även bra att be våra publikvärdar om vatten i en mugg att ta med sig in i salongen.

PÄLSDJURSALLERGI
På Kulturhuset KLOSSEN vistas ibland hundar. Allergivänliga zoner är entré fram till avdelningsdörr, glasrummet och våningsplan 1. Dock gäller inte detta alla kontor. Vårt kontor på våningsplan 1 är dock fritt från pälsdjur.