Skip to content

TILLGÄNGLIGHET

RULLSTOL/PERMOBIL
Vi har oftast plats för rullstol och permobil på särskilda platser i den blackbox vi spelar i på Kulturhuset KLOSSEN. Tyvärr är vår scenutrymmerna små  så det finns ett bara begränsat antal platser till varje föreställning. Enklast är att boka biljetten direkt med oss genom att ringa 0790-77-77-70 eller maila info@skuggteatern.com . En av blackboxlokalerna på Kulturhuset KLOSSEN ligger på plan 1 och den har har begränsad tillgänglighet. Hissen till våningsplan 1 är vid en sidoingång och saknar dörröppnare, dörröppningen är 89 cm. Det förekommer även trösklar på vägen in till foajén. Den andra blackboxen i Kulturhuset KLOSSEN ligger på markplan, där är tillgängligheten mycket bättre. Om du sitter i rullstol men inte vill  sitta i rullstolen under föreställningen så hjälper vi till att parkera rullstolen under föreställningen och ge tillbaka den efter föreställningens slut. Toalett med utrymme för rullstol finns på båda våningsplanen.
HÖRSEL & SYN
Vi har tyvärr varken hörhjälpmedel, textning eller syntolkar på våra föreställningar.
Vår blackbox är liten, om du är känslig för höga ljud och blinkande ljus så kan ljudnivån och ljussättningen i våra föreställningar upplevas obehaglig. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa ljud- eller ljus nivån så den inte upplevs obehaglig.
LUKT
Kulturhuset KLOSSEN är ett hus där det rör sig många människor, därmed är det en miljö där det kan förekomma starka dofter och parfym. Vi kan heller inte säkra miljön för luftburna allergier då huset brukas av väldigt många verksamheter.
I vissa av våra föreställningar använder vi rökmaskin eller teatercigaretter. Röken är inte skadlig med kan upplevas som obehaglig och för vissa framkalla hosta. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa obehaget om du vet att du är känslig. Det går även bra att be våra publikvärdar om vatten i en mugg att ta med sig in i salongen.