Skip to content

ERINYA

I Erinya utnyttjas olika rums intimitet för att skapa förtrolighet. Inne på skoltoaletten ryms bara några få personer, men ett väldigt nära samtal. I klassrummet är gruppen större men det den saknar i intimitet väger det upp i antal. I korridoren måste man viska så ingen utomstående hör. På nätet kan man både vara offentlig och anonym. När gruppen sammanförs igen får dom berätta sina subjektiva upplevelser för varandra och gemensamt med skådespelarna reda ut: Vad är sant? När är hämnd befogad? Om någonsin.
Erinya är 45 min lång och följs av 15 min eftersamtal. Utöver det finns ett efterarbete som lärare och elever kan jobba vidare med. Erinya är framtagen i nära samarbete med målgruppen. Tematiskt berör föreställningen mål för grundskolan i samhällskunskap, bild och svenska (informationsspridning och hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, bildanalys, källkritik)

MÅLGRUPP: Årskurs 4-6
REGI: Emil Nilsson-Mäki
MEDVERKANDE: Karin Malmberg, Magnus Nilsson-Mäki
SCENOGRAFI & KOSTYM: Frida Allberg
PRODUCENT: Emma Burström & Frida Allberg