Skip to content

BESÖKA OSS

HITTA HIT
Skuggteatern ligger på Ålidhem, på våning 1 i Kulturhuset KLOSSEN. Adressen är Ekonomstråket 6. Närmsta hållplats är Ålidhems Centrum dit buss 5 och 8 går.

TILLGÄNGLIGHET
RULLSTOL/PERMOBIL
Vi tar emot rullstol på särskilda platser i vår blackbox som kan bokas i biljettsystemet. Skuggteaterns egna blackbox ligger på plan 1 i Kulturhuset KLOSSEN som tyvärr har begränsad tillgänglighet. Hissen är vid en sidoingång och saknar dörröppnare, dörröppningen är 89 cm. Det förekommer även trösklar på vägen in till foajén. Kontakta oss innan ditt besök på 0790-77 77 70 eller på info@skuggteatern.com så vägleder vi till hiss och till foajén. Ibland spelar Skuggteatern föreställningar  i Studiefrämjandets blackbox som också ligger i Kulturhuset KLOSSEN men på markplan, där är tillgängligheten mycket bättre. Om du sitter i rullstol men inte vill  sitta i rullstolen under föreställningen så hjälper vi till att parkera rullstolen under föreställningen och ge tillbaka den efter föreställningens slut. Toalett för personer med funktionsnedsättning, med handfat, finns på båda våningsplanen.
HÖRSEL & SYN
Vi har tyvärr varken hörhjälpmedel, textning eller syntolkar på våra föreställningar.
Vår blackbox är liten, om du är känslig för höga ljud och blinkande ljus så kan ljudnivån och ljussättningen i våra föreställningar upplevas obehaglig. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa ljud- eller ljus nivån så den inte upplevs obehaglig.
LUKT
Kulturhuset KLOSSEN är ett hus där det rör sig många människor, därmed är det en miljö där det kan förekomma starka dofter och parfym. Vi kan heller inte säkra miljön för luftburna allergier då huset brukas av väldigt många verksamheter.
I vissa av våra föreställningar använder vi rökmaskin eller teatercigaretter. Röken är inte skadlig med kan upplevas som obehaglig och för vissa framkalla hosta. Du får gärna ta med dig hjälpmedel eller annat för att dämpa obehaget om du vet att du är känslig. Det går även bra att be våra publikvärdar om vatten i en mugg att ta med sig in i salongen.