Skip to content

Kallras

På internet skrämmer en ny typ folksägner livet ur en hel generation. Skuggteaterns berättare Love Ersare har finkammat forumen efter så kallad “Creepypasta”från Västerbotten och sammanflätar dem med äldre folktro för att ta berättelserna från nätet till lägerelden.
>skuggteatern/creepypasta
>umeå/nosleep

Speldatum:
1 november
1 december
8 december
15 december

Spelplats:
Nazéns bibliotek, Stora hotellet/Gotthards

Biljetter:
info@gotthardskrog.se

Tillgänglighet:Föreställningen kräver att du kan sitta i ca 45 minuter, höra och se.