Skip to content

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvar
Skuggteaten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt.

Lagring av personuppgifter
Vid kontakt med oss:
Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med kontakt med oss sparas bara så länge vår kontakt bedöms som aktiv, dock längst 3 år.
Vid beställningar av pjäser, workshops eller andra produkter Skuggteatern säljer:
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med avtal med oss sparas för fullföljande av avtal och enligt gällande bokföringsregler.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och eller workshops sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eventuellt fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.
Skuggteatern lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information
Vill du veta om Skuggteatern behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade. Observera att Skuggteatern enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för egen verksamhet, till exempel kundregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.